Tính toán và thiết kế hệ thống ống thông gió (Design Ventilation System)

Để thiết kế hệ thống đường ống thông gió, nhà thầu cơ điện Maicom luôn xác định phải đảm bảo được các yêu cầu chung của hệ thống đường ống thông gió như sau

Có rất nhiều phương pháp tính toán thiết kế hệ thống ống dẫn không khí. Mỗi phương pháp tính toán lại cho kết quả khác nhau về:

 • Kích thước đường ống,
 • Giá thành tổng thể,
 • Quạt gió,
 • Không gian lắp đặt,
 • Độ ồn
 • Phụ kiện kèm theo: tê, cút, côn…

Trong phần này, công ty cơ điện Maicom xin tính toán theo phương pháp ma sát đồng đều.

Tiến hành theo các bước sau:

 1. Xác định tốc độ khởi đầu, tiết diện, cỡ và tổn thất áp suất
 2. của đoạn ống đầu tiên từ quạt đến chỗ rẽ nhánh thứ nhất;
 3. Kích thước của từng đoạn ống;
 4. Tổng chiều dài tương đương của mạng đường ống gió với
 5. Trở kháng thủy lực lớn nhất.
 6. Áp suất tĩnh tổng cần thiết để kiểm tra cột áp của quạt.

Sơ đồ tổng thể tuyến ống gió được cho như trong bản vẽ thiết kế.(từ khóa:lắp đặt điều hòa thông gió, lắp đặt thông gió, lắp đặt điều hòa công nghiệp, lắp đặt điều hòa trung tâm)

Ở đây chúng ta tính một nhánh của tầng 2:(air conditioner, heating, ventilation, Hvac, Chiller, Dieu hoa, ventilation system,Thông gió,filter, clean room , cleanroom, passbox , cleanrooms, Phòng sạch, phong sach, air shower)

(air conditioner, heating, ventilation, Hvac,Chiller, Dieu hoa, ventilation system,Thông gió, Quạt hút, Quạt thông gió, may lanh, air cooled chiller, water cooled chiller,

– Lưu lượng gió qua dàn lạnh là 1785 l/s = 1,785 m3/s.

– Chọn số miệng thổi n = 8.

-Lưu lượng gió qua 1 miệng thổi:

LMT =L/n =1,785/8 = 0,223 m3/s.

Áp suất làm việc cho tất cả các miệng thổi 30 Pa

ống mềm dẫn khí  D= 300 mm..

1. Xác định các thông số ban đầu:(từ khóa:thi công hvac, thi công điều hòa  thông gió, thi công điều hòa, thi công thông gió, thi công hệ thống thông gió, lắp đặt)

Từ bảng 7.1 và 7.2 [1] ta chọn tốc độ đoạn khởi đầu là 7,2 m/s;

Tiết diện ống yêu cầu: 1,785/7,2 = 0,248 m2;

Từ phụ lục 7.3 [1] ta chọn ống cỡ 500×500 = 0,25 m2;(lắp đặt điều hòa công nghiệp, lắp đặt điều hòa trung tâm, làm mát nhà xưởng, thiết kế hệ thống điều hòa Tính lại tốc độ gió

ω=1,785/0,25 = 7,14 m/s;Tra đồ thị hình 7.24

[1] với lưu lượng gió 1785 l/s, tốc độ 7,14 m/s ta được 1 = 1,0

Pa/m và đường kính tương đương dtđ = 550 mm. Tra bảng 7.3 [1]

được đường kính tương đương chính xác hơn là dtđ = 547 mm.(

design hvac system, design ventilation, design air conditioner)

Trong đó:

ü Phần trăm lưu lượng = lưu lượng ống nhánh/tổng lưu lượng.

ü Phần trăm tiết diện: Xác định theo bảng 7.11 [1] theo phần

ü trăm lưu lượng.

ü Tiết diện ống = % tiết diện x tiết diện ống chính.

2.Xác định chiều dài và chiều dài tương đương của đoạn ống tại các vị trí gây tổn thất áp suất cục bộ

Cách tính Tổng lưu lượng gió & Số lượng quạt cần dùng cho Nhà Xưởng :

Yêu cầu về số lần thay đổi không khí trong 01 giờ ( 01 h) :

– Nơi công cộng đông đúc ( Nhà thi đấu , Siêu thị , Căn Tin, Nhà Sách,… ) : X = 30 đến 40 lần/giờ .

– Trong Nhà Xưởng sản xuất có thiết bị phát nhiệt độ ( May , Cơ Khí ,Sản Xuất ,…) : X = 40 đến 60 lần/giờ .

T : Thể tích Xưởng(m3) = Chiều Dài (m)*Rộng (m)* Cao (m)

Tg : Tổng lượng không khí cần dùng (m3/h) ;

X : Số lần thay đổi không khí

Q : Lưu lượng gió của quạt  ( m3/h) ;

N : Số quạt cần dùng cho nhà Xưởng .

Công thức tính : Tg = X * T            –                 N = Tg / Q

Ví dụ : Xưởng rộng 20m, dài 50m , cao 8m ,

Số lần thay đổi không khí X=60

T = 20*50*8 = 8.000 m3

Tg = T*X = 8.000*40 = 320.000 m3/h

Trên đây là cách tính toán lưu lượng gió bằng công thức để lựa chọn số lượng quạt cũng như công xuất quạt phù hợp để đảm bào chất lượng thông gió của nhà xưởng. Nếu như bạn vẫn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm về cách tính toán lưu lượng gió hãy liên hệ với công ty chúng tôi sẽ nhận được sự tư vấn tốt nhất!