Điều hòa không khí phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng mổ cho bệnh viện đảm bảo độ sạch cao với những tiêu chuẩn khắt khe, hệ thống điều hòa không khí được xây dựng để điều tiết trạng thái không khí (nhiệt độ, độ ẩm), độ sạch, áp suất cho phù hợp với từng khu vực trong bệnh viện, khi lắp đặt điều hòa không khí cho phòng sạch cần đảm bảo các thông số

 

–    Nhiệt độ: 23 ± 2 °C

–          Độ ẩm: 50 ± 5%

–          Độ sạch:

–          Độ sạch class 10.000:  cho các phòng mổ lớn

–          Độ sạch class 100.000: cho các phòng tiểu phẩu và hành lang sạch

  1. Thông số thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho phòng mổ và khu thanh trùng:

Khu vực Độ sạch Độ ồn

(N/C)

Gió tươi

(lần/giờ)

Số lần trao đổi gió

(lần/giờ)

Nhiệt độ phòng

(0C)

Độ ẩm

(%)

Phòng mổ 10,000 30 100% 20 – 40 23±2 50
Phòng tiểu phẩu 100,000 30 30% 25 23±2 50
Hành lang mổ 100,000 30 2÷3 6 23±5
Khu thanh trùng 1,000,000 30 1 2 23±5
Hồi sức 1,000,000 30 1 2 23±2 50
ICU,CCU 1,000,000 30 1 2 23±2 50
  1. Lựa chọn 1 số loại điều hòa không khí dùng phòng sạch – phòng mổ bệnh viện

–          Với phòng mổ thì không khí đưa vào phòng mổ cần đảm bảo độ sạch, không khí trong phòng mổ phải được kiểm soát về nhiệt độ và đồ ẩm và phải ít xảy ra sự cố -> nên lựa chọn điều hòa Chiller Water

–          Hệ thống điều hòa cục bộ kết hợp công nghệ Inverter sử dụng gas để làm mát không khí và tách ẩm không khí