Công nghệ phòng sạch (Cleanroom Technology)

Đã có một số tiến bộ trong công nghệ phòng sạch mới, mà đã giúp cho việc làm giảm nguy cơ ô nhiễm và hợp lý hóa quá trình hoạt động. . Đa số các phát triển công nghệ đã được định hướng theo hướng sản xuất các sản phẩm vô trùng, đặc biệt là sản phẩm vô trùng lấp đầy.(thiet ke phong sach, Maicom, cleanroom)

Phòng sạch hoặc một khu vực, trên một cấp độ, chỉ đơn giản là một phòng sạch. Một ý nghĩa đặc biệt hơn được xác định bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong tiêu chuẩn phòng sạch quốc tế ISO14644 nơi ‘sạch’ được xác định bởi một tập trung tối đa cho phép của các hạt trong không khí theo cấp độ sạch. Các khía cạnh quan trọng là mức độ sạch được kiểm soát.

Phòng sạch đã được sử dụng cho việc chuẩn bị của các chế phẩm dược phẩm từ những năm 1960. Nguồn gốc của phòng sạch là sau khi Thế chiến II khi những tiến bộ trong các bộ lọc HEPA (khí hạt hiệu quả cao) đã được áp dụng bởi NASA để tiếp tục chương trình không gian. Công nghệ này sau đó đã được thông qua bởi các ngành công nghiệp điện tử và sau đó là ngành công nghiệp sức khỏe. Do đó việc thiết kế phòng sạch cơ bản, với điều khiển dòng khí, lọc không khí, tốc độ không khí, tỷ lệ thay đổi không khí và như vậy, đã là một phần ổn định của việc chuẩn bị dược phẩm cho năm mươi năm qua.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Công nghệ phòng sạch đã không tiến triển nhiều cho đến cuối những năm 1990. Tốc độ này chuyển đổi đã tăng tốc một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Trong thế kỷ 21, đã có một số tiến bộ trong công nghệ phòng sạch mới, mà đã giúp giảm nguy cơ ô nhiễm và để hợp lý hóa quá trình hoạt động. Đa số các phát triển công nghệ đã được định hướng theo hướng sản xuất các sản phẩm vô trùng, đặc biệt là sản phẩm vô trùng lấp đầy.