Chất lượng-An toàn-Tiến độ

Maicom luôn luôn tuân thủ khắt khe chất lượng công trình ngay khi bắt đầu để giảm tối đa công tác bảo hành sau bán hàng cũng là tiền đề tạo uy tín với khách hàng.

Maicom có đội ngũ kỹ sư giám sát và công nhân lành nghề đẻ đảm bảo chất lượng công trình như tính toán thiết kế, ngoài việc chất lượng công trình Maicom chú trọng đến an toàn lao động đây yếu tố hàng đầu để đánh giá nhà thầu.

An toàn lao động là yêu cầu bắt buộc trước khi công nhân vào thi công theo đúng luật an toàn lao động

Song song với chất lượng và an toàn lao động thì yếu tố để đảm bảo uy tín nhà thầu là tiến độ công trình.

Maicom Cam kết tiến độ thi công phải đảm bảo để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch ban đầu.